Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Johannas väg (lekplats 465)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-07-04 12:37:05
Adress
Johanns väg 26
425 42
Hisings Kärra
Telefon
+46 031 365 00 000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7m
 • Av- och påstigningsplatsen är 1m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 5cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 12%
 • Lutningens sträckning är 25m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 190cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0,40NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 90cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: annat
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1,9m
 • Gångvägens underlag är löst , ojämnt
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns

Bord

 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 66cm
 • Fri bredd under bordet är 110cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 68cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Typ av balansstöd: stödhandtag, ledstång
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Stege

 • Det är 3st steg till vilplan
 • Steghöjden är 55cm
 • Stegen är rak
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 2m
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är under 50 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,20NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 200cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörröppningens fria höjd är 135cm
 • Diametern på den fria vändytan är 230cm