Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kaggeleds äldreboende

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-12-10 10:43:46
Adress
Kaggeledsgatan 36
416 74
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 6m
 • Av- och påstigningsplatsen är 8m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 2.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,68m
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 1m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.8%
 • Handikapparkeringsplatsen är 8m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 9m från entrén
 • Belysning finns

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4.6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,48m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,48m
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 13m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 241cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 47mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS
 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,5NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 9s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 91cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är lutande, plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.75NCS

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 205cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 94cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 112cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 18mm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländande
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 66cm
 • Fri bredd under bordet är 140cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 99cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 116cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Disk med fast höjd - obemannad

 • Höjden på disken är 73cm
 • Längden på disken är 115cm
 • Benutrymmets djup är 18cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,2NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa - del 1

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 151cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 15,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 234cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 70cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa - del 2

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad med ingenting

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 108cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,6NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,6NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Inomhusmiljö - våningsplan i trapphus

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 94cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 258cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 51cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Ringklockan

 • Den fria ytans längd är 258cm
 • Den fria ytans bredd är 236cm
 • Ringklockan är placerad 118cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 111cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,45NCS

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 118cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 94cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS
 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Skylt vid dörr - hissar på entréplan

 • Underkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 127cm över underlaget
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 250cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 239cm
 • Hisskorgens bredd är 138cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 107cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 85cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 87cm över golv
 • Markeringen är placerad 147cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 154cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 235cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 123cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 96cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 234cm
 • Längden är 217cm
 • 99cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 31cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47,5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,75NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 80cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 42cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 30cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89cm från golvet
 • Spegelns överkant är 189cm från golvet
 • Kroken har höjden 93cm
 • Kroken är placerad 49cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 94cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 47cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,35NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 177cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,75NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,1NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,8cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörren öppnas automatiskt

Sittplats

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Slagdörren öppnas automatiskt

Entréutrymme

Skriv ut

Fristående skylt

Skylt från tak

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Skylt på vägg

Disk med fast höjd - obemannad

Passage (Trapphus och hissar )

Skriv ut

Trappa - del 1

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Trappa - del 2

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Inomhusmiljö - våningsplan i trapphus

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Ringklockan

Slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Skylt vid dörr - hissar på entréplan

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passage (Från entréutrymme till enhetschef)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Gångytan

Skylt på vägg

Passageöppning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Mötesrum (Enhetschef)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel