Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kaponjärgatan 9 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Kaponjärgatan 9
413 02
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 14m
 • Av- och påstigningsplatsen är 105m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 140cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 5m

Ringklockan

 • Den fria ytans längd är 208cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Ringklockan är placerad 112cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 100cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.5NCS

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 122cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.25NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Bredden lutar 0.5%
 • Ytans längd är 1.2m
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 0.5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2%

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 200m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 163cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0.5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 4.5%
 • Den fria ytans bredd är 2.25m
 • Bredden lutar 0.5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 4.5%
 • Lutningen på rampen är 2m lång
 • Rampen är 90cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 90cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 2cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 214cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 9% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Bredden är 270cm
 • Längden är 170cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 70cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.5NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Avståndet mellan armstöden är 56cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 135cm från golvet
 • Spegelns överkant är 165cm från golvet
 • Kroken har höjden 177cm
 • Kroken är placerad 90cm från hörn
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm på vägg är placerat 150cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Ringklockan

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Ingång

Skriv ut

Rampen

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt vid dörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Lekrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan