Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kärra Centrumpark (lekplats 213)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-07-04 14:51:25
Adress
Kärra Centrumpark
425 34
Hisings kärra
Telefon
+46 031 - 365 00 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12m
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 140cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: annat
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1,4m
 • Gångvägens underlag är fast , jämnt
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2%
 • Den fria ytans underlag är lös, ojämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, sandlåda, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,20NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,45NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är under 50 cm

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,10NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet