Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kärra bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-12-12 12:08:21
Adress
Kärra Centrum 21
425 02
Hisings Kärra
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3,0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,7% i sidled
 • Gångytan är 3,0m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Sittplatsens sitthöjd är cm
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är m
 • Lutningen i längsriktning är %
 • Lutningens sträckning är m

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 2,9%
 • Lutningens sträckning är 3,0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 150m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3,0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,0m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 2,0%
 • Lutningens sträckning är 10m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 90cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 180cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,52NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,43NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 17s

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 89cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 54cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,43NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 95cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,51NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 17s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 160cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 42cm
 • Fri bredd under bordet är 40cm

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 600cm
 • Benutrymmets djup är 13cm
 • Välbelyst reception finns
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 180cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • En gångyta är 250cm bred
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Ingen information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 22cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 166cm från underlag

Övriga datorbord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 81cm
 • Benutrymmet är 40cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 122cm
 • Fri höjd under bordet är 72cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 73cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 100cm
 • Den fria ytans bredd är 140cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 83cm ovanför golvet

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 3cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,62NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Det finns inte akustisk information

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 140cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 73cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 81cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 170cm
 • 45cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 62cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,39NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 130cm
 • Kroken är placerad 68cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 87cm
 • Skötbordets längd är 72cm
 • Skötbordets bredd är 50cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 105cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 70cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,38NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Alternativa lutningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Löst föremål

Alternativa lutningen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Slagyta

Vid stängning

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Stängning

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Bord

Informationsdisk

Kapprum

Sittplats

Sittplats

Bibliotek

Hyllor finns

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övriga datorbord

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Bokinkast inomhus

Bokinkast inomhus

Låneautomat

Låneautomat

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg