Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kortedala bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-05-07 11:58:44
Adress
Kortedala Torg 9
415 10
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 21m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 11cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5m

Gångvägen - backe

 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 25m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.8NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 161cm

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,95m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 8,9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 94m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 16,2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 8,5m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 81m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5m

Gångvägen - backe

 • Lutningen i längsriktning är 11,6%
 • Lutningens sträckning är 12,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,6% i sidled

Trappan - alternativ till backe

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 410cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 190cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, ojämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Ledstången sträcker sig 330cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 129cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 45cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,1NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,1NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 111cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 55mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 195cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 276cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,5NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 96cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,8NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,2NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Signalhund, Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 276cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 13st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 135cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 19-30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 103cm
 • Ledstången sträcker sig 170cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstången sträcker sig 60cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 62cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 91cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 115cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 161cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 139cm
 • Hisskorgens bredd är 106cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 94cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 88cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 74cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Inomhusmiljö - plan 2

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 156cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 171cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 214cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 223cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 113cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 155cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 98cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,8NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,8NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,2NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 3cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen
 • Avfasningen på det enskilda steget är 90cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 30%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 178cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 71cm
 • Fri bredd under bordet är 104cm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 80mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.4NCS mot underlag
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 74cm
 • Längden på disken är 110cm
 • Benutrymmets djup är 19cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.45NCS

Höj- och sänkbar disk

 • Längden på disken är 75cm
 • Benutrymmets djup är 16cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 89cm
 • Högsta höjden på disken är 117cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.15NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 150cm
 • Benutrymmets djup är 13cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 71cm
 • Högsta höjden på disken är 121cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.05NCS

Informationsplats

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 10mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.5NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 30cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 159cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 103cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 250cm
 • Bokinkastet är placerat 99cm ovanför golvet

Bokinkast utomhus - i trapphuset

 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • Bokinkastet är placerat 80cm ovanför golvet
 • All information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Låneautomat - höj- och sänkbar

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 155cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är självscanning
 • Funktionen är placerad 73-109cm över underlag
 • Det finns inte akustisk information

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 85mm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 53cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 43cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 85mm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 118cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 36cm
 • Fri bredd under bordet är 114cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 85mm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 152cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 96cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 85mm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 99cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 74cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 117cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.2NCS i kontrast upptill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 68cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 229cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 2,16m
 • Svängsrumsytans längd är 3m
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 37cm från golvet
 • Spegelns överkant är 202cm från golvet
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 216cm
 • Dörröppningens fria bredd är 55cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.5NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0.5NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen - backe

Passageöppningen

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångvägen - backe

Trappan - alternativ till backe

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Passageöppningen

Fast föremål

Löst föremål

Utskjutande föremål

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Passage (Trapphus med hiss)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Inomhusmiljö - plan 2

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångytan

Bibliotekslokal

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Enskilt steg

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Skylt från tak

Receptionen

Disk med fast höjd

Höj- och sänkbar disk

Sittplats

Höj- och sänkbar informationsdisk

Informationsplats

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Bokinkast inomhus

Bokinkast utomhus - i trapphuset

Låneautomat - höj- och sänkbar

Låneautomat - höj- och sänkbar

Inomhusmiljö (Barn- och ungdomslitteratur)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Skylt från tak

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Inomhusmiljö (Tidskrifter och dagstidningar)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Skylt från tak

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Inomhusmiljö (Fack- och skönlitteratur)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Skylt från tak

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Studierum (Läsplatser och tyst rum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Skylt från tak

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Toalett inomhus

Skriv ut

Skylt på vägg

Passageöppning

Övrig toalett

Gemensamt utrymme

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning