Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturförvaltningen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-10-24 11:14:32
Adress
Norra Hamngatan 8
411 14
Göteborg
Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10 +m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3,50m från entrén

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 8cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,20m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,5%
 • Lutningens sträckning är 2,20m
 • Ytan efter lutningens slut är 0.8m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Ringklockan är placerad 100cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 50cm från närmaste föremål

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 650cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm från närmaste hinder

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 70cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Storlek på versaler är 20mm

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 70cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Orienteringstavla utan tal

Receptionshall (Handikapptoalett finns i Social Resursförvaltningens lokal plan 3)

Skriv ut

Handikapptoalett

Bildsymbol (ej pictogram)