Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturskolan Östra Göteborg

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 21:32:44
Adress
Tideräkningsgatan 3
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 17, 5m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1, 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3, 3% i sidled
 • Belysning finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 0, 8%
 • Lutningens sträckning är 7, 8m
 • Ytan efter lutningens slut är 1, 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3, 0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2, 7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0, 05%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2, 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 29m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1, 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0, 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Lutningens sträckning är 7, 8m
 • Ytan efter lutningens slut är 1, 5m lång

Rampen

 • Rampen lutar 11, 5%
 • Lutningen på rampen är 7m lång
 • Rampen är 124cm bred
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg
 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 11, 5%
 • Lutningen på rampen är 7m lång
 • Rampen är 124cm bred
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg
 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 161cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Ringklockan är placerad 120cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 10cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0, 55NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 161cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 05% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94, 5cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 390cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 144cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 114cm över golv
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringen är placerad 158cm över golv
 • Markeringens färg är blå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 71cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80, 5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 55NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 125cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 112cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44, 5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 62cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 92cm
 • Fri bredd under bordet är 224cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Rampen

Ingång

Skriv ut

Rampen

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Mötesrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gångytan

Sittplats

Bord