Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kvibergs äldreboende

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-01-10 10:47:16
Adress
Alivallsgatan 1
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 45m
 • Av- och påstigningsplatsen är 9m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 1000cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 4cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 3,7%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2,5m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 57m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,35m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 6,9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 46m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 4m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Enskilt steg - trottoarkant

 • Stegets höjd är 9,5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,1NCS mot omgivningen
 • Avfasningen på det enskilda steget är 200cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 6,9%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3,5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Porttelefon

 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0,2%
 • Ytans längd är 1,1m
 • Längden på ytan lutar 2,8%
 • Porttelefonens funktioner är placerade 125cm från marken
 • Porttelefonen är placerad 28cm från närmaste hinder
 • Porttelefonens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,1NCS
 • Kännbart markerade anropsknappar finns inte
 • För anrop krävs 1st knapptryckningar
 • Anropsknapparnas ljushetkontrast mot bakgrund är 0NCS
 • akustiskt signal visar att anrop gått fram
 • inget signal visar att dörren är upplåst

Rampen - miniramp

 • Rampen lutar 14,8%
 • Lutningen på rampen är 0,5m lång
 • Rampen är 129cm bred
 • Rampen lutar 0,3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 226cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,9% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 282cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,5NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 103cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon - från insidan

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 121cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,3NCS

Öppnas av personal - från utsidan

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 63cm över golv
 • Markeringen är placerad 124cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 270cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 58cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 62cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 10cm
 • Fri bredd under bordet är 91cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 113cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 45cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 93cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 235cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 91cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 23cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 198cm
 • Djupet på hisskorgen är 230cm
 • Hisskorgens bredd är 120cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 112cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 19s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 96cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 39cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg - med hänvisning till enhetschef

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 101cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,4cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 97cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 123cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 98cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 22cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,05NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 16s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 177cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 253cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Skylt på vägg - med hänvisning till enhetschef

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr - till enhetschef

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Slagdörr - till avdelning Solstrålen

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 123cm över golv
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 252cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,2cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,8NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,8cm

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,55NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,55NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 108cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 122cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 45cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 47,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 5,5cm
 • Fri bredd under bordet är 53cm

Slagdörr - till avdelning Västanvind

 • Dörröppningens fria bredd är 108cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 122cm över golv
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 108cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 122cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 63cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 65cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Slagdörr - till avdelning Regnbågen

 • Dörröppningens fria bredd är 108cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 122cm över golv
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö - trapphus

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 64cm över golv
 • Markeringen är placerad 124cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 192cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 49cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 97cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,6NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 13s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 96cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 192cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,6NCS

Inomhusmiljö - korridor

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 188cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 199cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 107cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 123cm över golv

Slagdörr - till avdelning Källbacken

 • Dörröppningens fria bredd är 102cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 122cm över golv
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Löst föremål

Enskilt steg - trottoarkant

Enskilt steg - trottoarkant

Ingång

Skriv ut

Skylt vid dörr

Porttelefon

Porttelefon

Rampen - miniramp

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon - från insidan

Öppnas av personal - från utsidan

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Expeditionshall

Skriv ut

Skylt på vägg - med hänvisning till enhetschef

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Skylt på vägg - med hänvisning till enhetschef

Sittplats

Skylt vid dörr

Slagdörr - till enhetschef

Slagdörr - till avdelning Solstrålen

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Passageöppning

Tröskel

Toalettens utformning

Passage (Från expeditionshall till avdelning Västanvind)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Slagdörr - till avdelning Västanvind

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Passage (Till höger mot avdelning Regnbågen)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Slagdörr - till avdelning Regnbågen

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Passage (Våning 2, till avdelning Källbacken)

Skriv ut

Inomhusmiljö - trapphus

Inomhusmiljö - trapphus

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö - korridor

Gångytan

Gångytan

Slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Slagdörr - till avdelning Källbacken

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående