Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läderverksta\'n

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 22:24:38
Adress
Ebbe Lieberathsgatan 19
412 65
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens överkant är placerad 105cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 118cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 135cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Trappan

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 135cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.75NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången slutar 10cm innan översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 195cm
 • Den fria ytans bredd är 185cm
 • Ringklockan är placerad 138cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 20cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.7NCS

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 92cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.65NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 195cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 185cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens överkant är placerad 127cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.7NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 128cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Trappa

 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången slutar 20cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången slutar 20cm innan översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.9NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången slutar 20cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången slutar 20cm innan översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.9NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 105cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 100cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.3NCS
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 115cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 45cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 270cm bred

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 50cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 170cm från underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 90cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 210cm
 • 70cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 110cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.25NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 86cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 20cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 105cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 92cm från golvet
 • Spegelns överkant är 197cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 135cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.2NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 30cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 155cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 75cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 80cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Ingång (på framsidan)

Skriv ut

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ingång (på baksidan (Handikappanpassad))

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Nivåskillnader inomhus

Skriv ut

Fristående skylt

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Butikslokal

Hyllor finns

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Dagrum (Läderverkstan)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Bord