Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Landsvägsgatan 7 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Landsvägsgatan 7
413 04
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 38m från entrén
 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Gångvägens bredd är 2.10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 20.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 0.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 94cm
 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 20.5m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 120cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 64cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.40NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 185cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 215cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 14cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 133cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 420cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 48cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 222cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 123cm
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörrhandtaget är placerat 53cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger