Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Martinaskolan F-9

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 22:37:00
Adress
Martinavägen 1
415 24
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 300m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 149cm bred
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången slutar 9cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 133cm
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut

Alternativ lutning

 • Lutningens sträckning är 300m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.8% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 1.7%
 • Lutningens sträckning är 300m
 • Ytan efter lutningens slut är 300m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.6% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 101cm

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 96cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.40NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.25NCS i kontrast nedtill

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 4.0%
 • Lutningens sträckning är 96m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91.6cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 189cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 239cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 126cm bred
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstångens kontrast är 0.50NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstångens kontrast är 0.50NCS mot bakgrund

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 197cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 246cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 141cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 289cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 289cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 50cm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 141cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 12cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är strömbrytare
 • Den fria ytans längd är 197cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.80NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 124cm
 • Hisskorgens bredd är 104cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 3mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Bredden är 147cm
 • Längden är 210cm
 • 70cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 20cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.00NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Avståndet mellan armstöden är 56cm
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 148cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 80cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 20cm
 • Spegelns underkant är 145cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177cm från golvet
 • Kroken har höjden 134cm
 • Kroken är placerad 95cm från hörn
 • Överkanten på handfatet är 70cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.00NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 131cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Nödlarm på vägg är placerat 55cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 101cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 103cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 21cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 403cm bred
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Trappans steg är 34cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 196cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 238cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.00% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 235cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 66cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 74cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 235cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 139cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 66cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 139cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 300cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 43cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 84cm
 • Fri bredd under bordet är 89cm
 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 144cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.70NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.70NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången slutar 30cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.50NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången slutar 16cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 108cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Överkanten på handfatet är 46cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 25 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 150cm från golvet
 • Spegelns överkant är 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 158cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 42cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Underkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 108cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 45cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 287cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 241cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 241cm
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 75cm
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Höjden på disken är 72cm
 • Längden på disken är 59cm
 • Benutrymmets djup är 41cm
 • Välbelyst reception finns
 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Kroken har höjden 131cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 118cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 103cm över golv
 • Markeringens färg är svart
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Stegets höjd är 9cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.00NCS mot omgivningen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Podiets kant har ljushetkontrast 0.20NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns inte
 • Stegets höjd är 9cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.40NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med spak
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Alternativ lutning

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Utskjutande föremål

Ingång (Ingånghiss)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Ingång

Skriv ut

Trappan

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan