Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mölndalsvägen 29 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-04-16 13:48:20
Adress
Mölndalsvägen 29
412 63
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 160cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande yta

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 87cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,6NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 4%
 • Ytans längd är 2,70m
 • Längden på ytan lutar 1%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 10m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 160cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande yta

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 87cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,6NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 4%
 • Ytans längd är 2,70m
 • Längden på ytan lutar 1%

Rampen

 • Rampen lutar 11%
 • Lutningen på rampen är 0,5m lång
 • Rampen är 110cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 11%
 • Lutningen på rampen är 0,5m lång
 • Rampen är 110cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 128cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 217cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 231cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 85cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 157cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 116cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,8NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 85cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Passageöppningen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr