Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Noaks Ark

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Doktor Allards Gata 4A
413 23
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5.5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 113cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.65NCS

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringens färg är brun

Slagdörren

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 208cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns inte

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med golv

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 60cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s
 • Slagyta finns inte kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns

Rökning

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Vindfångets slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns

Vindfånget slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Slagyta finns inte kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 200cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 80cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri, bullerfri
 • Ljudet får en kort, kort efterklang
 • Belysningen är bländfri, bländfri
 • Belysningen är jämn, jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande, bländande
 • Det finns, finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte, finns inte
 • Gångmattan är tunn, tunn
 • Utrymningslarmet är akustiskt, akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 140cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 150cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 112cm

Fast föremål i gångstråk

 • Det fasta föremålet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri, bullerfri
 • Ljudet får en lång, lång efterklang
 • Belysningen är bländfri, bländfri
 • Belysningen är jämn, jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande, bländande
 • Det finns inte, finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Utrymningslarmet är akustiskt, akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 120cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri, bullerfri
 • Ljudet får en kort, kort efterklang
 • Belysningen är bländfri, bländfri
 • Belysningen är jämn, jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande, bländande
 • Det finns, finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte, finns inte
 • Gångmattan är tunn, tunn
 • Utrymningslarmet är akustiskt, akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn, hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 130cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 45cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Utrymningslarmet är akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 130cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte, finns inte
 • Gångmattan är tunn, tunn
 • Utrymningslarmet är akustiskt, akustiskt

Gångytan

 • Gångytor är hårdgjord, jämn, hårdgjord, jämn
 • Gångytans bredd är 130cm
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Slagdörr

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 165cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmsta hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 130cm
 • Längden är 220cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • 90cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrunden
 • 90cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 80cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 20cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 60cm
 • Det finns en stor behållare för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 105cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 148cm
 • Kroken är placerad 85cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 105cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 55cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 74cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 74cm
 • Toalettpappershållare finns på armstödet utan att det inkräktar på utrymmet för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 65cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.2NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv