Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Montessoriskolan Centrum F-9

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 22:46:12
Adress
Vasagatan 21
411 24
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 180cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 16.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 50cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 190cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 16.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 140cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.9NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 25m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 6cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 210m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 200cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 110cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången slutar 15cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen - Nyckel krävs.

 • Anropsknappen är placerad 92cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 35cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är strömbrytare
 • Den fria ytans längd är 160cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Sittplatsen är fast
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 1.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Översta knappraden är placerad 103cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 95cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 115cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 85cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 125cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Hiss - Nyckel krävs.

 • Anropsknappen är placerad 35cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 40cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.1NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 130cm
 • Sittplatsen är fast
 • Sittplatsens sitthöjd är 56cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred

Trappa

 • Det är 13st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 146cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 37cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss - Kod krävs till hiss.

 • Anropsknappen är placerad 89cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 12cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 165cm
 • Den fria ytans bredd är 175cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 210cm
 • Hisskorgens bredd är 103cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 105cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 103cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 171cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg (Vid Ingång 1.)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Ingång (1. Huvudingång.)

Skriv ut

Trappan

Slagdörren

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Utformning av skylt från tak

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Av- och påstigning med gångväg (Vid ingång 2.)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång (2. Tillgänglighetsanpassad. Nyckel krävs.)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen - Nyckel krävs.

Hissen - Nyckel krävs.

Hissen - Nyckel krävs.

Manöverpanelen i hissen

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Trappa

Hiss - Nyckel krävs.

Hiss - Nyckel krävs.

Hiss - Nyckel krävs.

Expeditionshall (på entrevåning. Nås via både ingångarna.)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss - Kod krävs till hiss.

Hiss - Kod krävs till hiss.

Hiss - Kod krävs till hiss.

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen