Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Okay

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Doktor Forselius Backe 50
413 26
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 40m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 0.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns
 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 200cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.4NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 2.3m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Den fria ytans bredd är 2.5m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 5m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 228cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 226cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 6.7% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 90cm bred
 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 6.5%
 • Lutningens sträckning är 4.2m

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 113cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 155cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 140cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 63cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 169cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Grind

Grind

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt vid dörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Alternativ lutning

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Lekrum

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats