Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Olofstorpsvägen 8 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Olofstorpsvägen 8
424 21
Angered
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 39m
 • Av- och påstigningsplatsen är 35m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 524cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 94%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,65m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,65m
 • Sittplatsens sitthöjd är 36cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 101cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 1,7m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0%
 • Den fria ytans bredd är 1,7m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0%

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,79NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,79NCS
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Rampen

 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 8,5m lång
 • Rampen är 170cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,79NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,79NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2,7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,65m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,65m
 • Sittplatsens sitthöjd är 36cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 28m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 101cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 1,7m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0%
 • Den fria ytans bredd är 1,7m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0%

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,79NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,79NCS
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Rampen

 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 8,5m lång
 • Rampen är 170cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,79NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,79NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 101cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 120cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,4NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,54NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,4cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 16cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Fast föremål

Trappa

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Fast föremål

Trappa

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt