Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Örgrytehemmet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-11-12 11:40:55
Adress
Fredriksdalsgatan 3B
412 65
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 43m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Grind

 • Grindens passagemått är 150cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,7NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0,5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 3%
 • Den fria ytans bredd är 2,6m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0%

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 4m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 68m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 60m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 4m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 18m
 • Ytan efter lutningens slut är 13m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,4% i sidled

Grind

 • Grindens passagemått är 150cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,7NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0,5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 3%
 • Den fria ytans bredd är 2,6m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0%

Rampen

 • Rampen lutar 3%
 • Lutningen på rampen är 2m lång
 • Rampen är 2cm bred
 • Rampen lutar 1,5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 3%
 • Lutningen på rampen är 2m lång
 • Rampen är 2cm bred
 • Rampen lutar 1,5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,8NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 60cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,4NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 22s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 98cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,1NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Grind

Grind

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Grind

Grind

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon