Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ostindiegatan 24 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-09-04 09:14:53
Adress
Ostindiegatan 24
414 52
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 20m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 8cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 180m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 10,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 1,25m

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 3cm
 • Den fria ytans bredd är 180cm
 • Ringklockan är placerad 130cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,80NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning