Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Östra Skansgatan (lekplats 338)

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-10-27 11:16:20
Adress
Östra Skansgatan 36
413 02
Göteborg
Telefon
+46 031 - 365 00 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén - Östra skansgatan till lekplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,40NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 1,1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,1m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 270cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande yta

Gångvägen till entrén - Gångväg( från Kaponjärgatan till lekplats)

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,30NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,1m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 200cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0,30NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 200cm
 • Skyltar finns som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Grind

 • Den fria ytans bredd före grinden är 2m
 • Ytans längd före grinden är 4m
 • Lutningen sidled på svängrumsytan före grind 2%
 • Lutningen längsled på svängrumsytan före grinden är 2%
 • Underlaget på svängrumsytan före grinden är hårdgjord, jämn
 • Grinden har ljushetskontrast 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Grindens passagemått är 200cm
 • Lås som kan öppnas och stängas med en handrörelse finns
 • Längden på svängrumsytan efter grinden är 6m
 • Bredden på svängrumsytan efter grinden är 4m
 • Lutningen sidled på svängrumsytan efter grinden är 2%
 • Lutningen längsled på svängrumsytan efter grinden är 2%
 • Underlaget på svängrumsytan efter grinden är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,40NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är fast , jämnt
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 150cm

Ramp

 • Rampen lutar 4%
 • Lutningen på rampen är 6m lång
 • Rampen är 120cm bred
 • Rampen lutar 2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens avåkningsskydd är en kant
 • Rampens avåkningsskydd är en kant
 • Rampens brädor är längsgående
 • Räfflade brädor på rampen finns inte

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2%
 • Den fria ytans underlag är jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 4m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast
 • Typ av balansstöd: stödhandtag, rep
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Stege

 • Det är 5st steg till vilplan
 • Steghöjden är 20cm
 • Stegen är rak
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst
 • Ljushetskontrasten är 0,40NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Lek - Volträcke

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 6-10 år

Lek - Basketplan och fotbollsplan

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 6-10 år, 16-20 år

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är fast
 • Vändytan lutar 2% i sidled
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,30NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är under 50 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 6cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn

Gångväg från hållplats till lekplatsens ingång

Skriv ut

Gångvägen till entrén - Östra skansgatan till lekplats

Passageöppningen

Gångvägen till entrén - Gångväg( från Kaponjärgatan till lekplats)

Gångvägen

Passageöppningen

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsens ingång

Grind

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Ramp

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Klätterredskap

Stege

Rutschkana i ställning

Lek - Volträcke

Lek - Basketplan och fotbollsplan

Sandlådebord

Sittplats