Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rangströmsliden 3 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-08-21 14:36:50
Adress
Rangströmsliden 3
413 18
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 6m
 • Av- och påstigningsplatsen är 91m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1,5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 16%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Passageöppningen - vid bom

 • Passageöppningens fria bredd är 136cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande yta

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 13,5%
 • Lutningens sträckning är 47m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,4% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 204cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 226cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 36mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 100cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 119cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 100cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,7NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS
 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Av- och påstigning med gångväg (Från Klamparegatan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Passageöppningen - vid bom

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Tröskel

Gångmatta innanför dörr