Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rosengatan 6 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-09-06 06:53:27
Adress
Rosengatan 6
413 10
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 50m
 • Av- och påstigningsplatsen är 20m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 93cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,30NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 3%
 • Ytans längd är 2m
 • Längden på ytan lutar 4%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 2m
 • Längden på ytan lutar 4%

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 148cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,60NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,60NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 172cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 90cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,20NCS mot bakgrund

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 90cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 105cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm
 • Ringklockan är placerad 183cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,40NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 105cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel