Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sandeklevsskolan F-9

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 01:19:13
Adress
Kvadrantgatan 86
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 332cm bred
 • Trappans steg är 11, 5cm höga
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Rampen

 • Rampen lutar 4, 2%
 • Lutningen på rampen är 9m lång
 • Rampen är 265cm bred
 • Rampen lutar 0, 2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 107cm
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstången slutar 245cm innan översta delen

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 7% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 96, 5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 106, 5cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 245cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 75NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 4% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 97cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 106, 3cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0, 2cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 109cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2, 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97, 5cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 75NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 571cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 319, 5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 0% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 101, 8cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 109,6cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 194cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 641cm bred
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Rampen

 • Rampen lutar 5, 6%
 • Lutningen på rampen är 15, 1m lång
 • Rampen är 249cm bred
 • Rampen lutar 0, 5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 109cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 109cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 96, 5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 109, 5cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0, 6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0, 7% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 102, 5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 124cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 19cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0, 75NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är strömbrytare
 • Den fria ytans längd är 262cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 142cm
 • Hisskorgens bredd är 110, 5cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 94, 3cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104, 7cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0, 65NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 30s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 87, 5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 90cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49,5cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 576cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 335cm

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 136, 5cm bred
 • Trappans steg är 14, 5cm höga
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 110cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 10cm
 • Funktionen är strömbrytare
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 137cm
 • Djupet på hisskorgen är 180cm
 • Hisskorgens bredd är 90cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,10NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 86, 5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 35NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 22cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 113, 5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,05NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 92, 5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 73cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,5NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0, 50NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 16s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3, 5cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 92, 8cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 102, 5cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 66cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 183cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 315cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 141, 5cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Bord

 • Fri höjd under bordet är 52, 7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 55, 4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 28, 2cm
 • Fri bredd under bordet är 28, 2cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 155cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 247cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0, 05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 37cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0, 45NCS mot dörrkarmen
 • Tröskelns höjd är 0, 5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 58cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 78cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69, 4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71, 8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45, 5cm
 • Fri bredd under bordet är 141, 5cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 104cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 190cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 40NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 196, 5cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 36, 5cm
 • Bänkens bredd är 600cm
 • Bänkens djup är 45cm

Krok

 • Kroken har höjden 136, 4cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 117cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0, 5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 119cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dusch

 • Den fria ytans längd är 227cm
 • Den fria ytans bredd är 399cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 112cm från golv
 • Blandaren är placerad 50cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 50NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0, 50NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 201cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Ingång (Huvudingång)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Ingång (Högstadiet)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Passage

Skriv ut

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Expeditionshall

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Bord

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Mötesrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gångytan

Bord

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gångytan

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Spegel

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dörren

Dusch

Dusch

Gymnastiksal

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Hjälpmedel för aktivitet