Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Scandinavium 2018

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-11-01 19:33:20
Adress
Valhallagatan 1
412 51
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 40m
 • Av- och påstigningsplatsen är 17m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 11cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.3NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 6m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 6m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 10m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 20m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 300cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 11m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 83m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 150cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 8%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 4m

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,3NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 6m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 25m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 6m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 10m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 20m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 300cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 500cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 38cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 4,9%
 • Lutningen på rampen är 7.5m lång
 • Rampen är 145cm bred
 • Rampen lutar 0,2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 500cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 37cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 173cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 800cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 800cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 800cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Passageöppningen

Fast föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Passageöppningen

Fast föremål

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta innanför dörr

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk