Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Seglaregatan 17 Förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-08-30 13:20:03
Adress
Seglaregatan 17
414 57
GÖTEBORG
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 72m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 170cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 7%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 190cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 35m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3,5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 57m från entrén
 • Belysning finns

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 170cm

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 104cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,5NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1,5%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 13%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 3%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 11%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 260cm
 • Ringklockan är placerad 101cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 113cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,8NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,8NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 158cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 97cm över golv

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 158cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,8NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 97cm över golv
 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 94cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Passageöppningen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Passageöppningen

Gångytan

Grind utomhus

Skriv ut

Grind

Grind

Gångväg (från grind till ingång)

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt