Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Seglaregatan 5 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-08-30 13:14:34
Adress
Seglaregatan 5
414 57
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 140cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 12,5%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 9,5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3,5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 52m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 19m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 165cm

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 180cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 0.25m

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 276cm
 • Den fria ytans bredd är 238cm
 • Ringklockan är placerad 128cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 2cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.5NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är tunn

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Dörrmattan är tunn, lös

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel