Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Södra Viktoriagatan 45 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Södra Viktoriagatan 45 förskola
411 30
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 14m
 • Av- och påstigningsplatsen är 25m från entrén
 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 500cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 11%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 7m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,2% i sidled
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2,23m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4,2%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 4m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,40NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 100cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 9,5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 10NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,80NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,80NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 99cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 155cm
 • Fri höjd under bordet är 63,5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 66cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 97cm
 • Fri bredd under bordet är 94cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,95NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,90NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,90NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 109cm över golv
 • Markeringens färg är svart
 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens underkant är placerad 68cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens färg är svart
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Slagdörren