Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Solbackeskolan F-6

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-02-04 15:46:11
Adress
Stjärnbildsgatan 2
415 18
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 39m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 20m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8,9%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 85cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående - vid av- och påstigningsplats

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 46m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 195cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 210cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 76mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 150cm
 • Ringklockan är placerad 109cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,6NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 27% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 13,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 191cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 153cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 165cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 54cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,6NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,6NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 204cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 213cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 12mm

Slagdörr - till expedition

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 211cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö - passage till toalett

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 122cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 184cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 184cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,6NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,6NCS
 • Avlastningshylla finns
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats - (sittplats saknas i gångväg)

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 4,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Beskriv gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8,3%
 • Lutningens sträckning är 5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,8% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 85cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 194cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 209cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 76mm

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 9,4%
 • Lutningens sträckning är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 15% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 26cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 73cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 146cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.75NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.75NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 143cm
 • Skyddande gavlar finns inte

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 3m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 1.87m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 226cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 119cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 204cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 213cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 222cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 47mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.6NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0.6NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 127cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 106cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 73cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.15NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.25NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 57cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående - vid av- och påstigningsplats

Ingång (Expedition)

Skriv ut

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Expeditionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr - till expedition

Tröskel

Skylt på vägg

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö - passage till toalett

Gångytan

Gångytan

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Gångväg (Från av- och påstigningsplats till matsal)

Skriv ut

Gångyta och sittplats - (sittplats saknas i gångväg)

Beskriv gångvägen

Passageöppningen

Skylt på vägg

Alternativa lutningen

Ingång (Matsal)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entréutrymme (Matsal)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Övrig toalett

Gemensamt utrymme

Handfat

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Samlingsrum (Matsal)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Bord