Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Solvändan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-01-22 14:15:54
Adress
Tideräkningsgatan 3
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 33m
 • Av- och påstigningsplatsen är 68m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 13%
 • Lutningens sträckning är 25m
 • Ytan efter lutningen lutar 5% i sidled

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 190cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.40NCS
 • Trappans steg är 12cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.40NCS
 • Trappans steg är 31.5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 2,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 6%
 • Handikapparkeringsplatsen är 3.2m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 10% i sidled
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 6%
 • Lutningen på rampen är 1,3m lång
 • Rampen är 40cm bred
 • Rampen lutar 6% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 270cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 323cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 140mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 174cm
 • Ringklockan är placerad 110cm över underlaget
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.30NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 174cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 125cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 97cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.60NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Trappa

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Gångyta och sittplats

Handikapparkeringsplats

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Ingång

Skriv ut

Rampen

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon