Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stadsbiblioteket 300m2

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-10-14 12:49:58
Adress
Södra Hamngatan 57
411 06
Göteborg
Telefon
+46 031-368 33 33
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 40m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 15cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 87cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm från närmaste hinder

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Passagetiden är 10s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 50cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 75cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Storlek på versaler är 160mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 200cm

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Det finns tillgång till personlig service

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 200cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 75cm
 • Högsta höjden på disken är 119cm

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 75cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 119cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 40mm
 • Lägsta hyllan är placerad 8cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 210cm från underlag

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 75cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 90cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Ingen information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 1000cm
 • Det finns visuell information
 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 250cm
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Det finns inte akustisk information

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta innanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Informationsplats

Höj- och sänkbar informationsdisk

Höj- och sänkbar kortläsare

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Låneautomat

Låneautomat