Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrsöhemmet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-06-13 13:18:58
Adress
Styrsö Kungspark 6
43084
Styrsö
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0m
 • Hållplatsen lutar 0.7% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 1.22% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Hållplatsytan är 3m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Rampen

 • Rampen lutar 5.42%
 • Lutningen på rampen är 5.32m lång
 • Rampen är 179cm bred
 • Rampen lutar 0.35% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 115cm
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 80cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 116cm
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns
 • Tidtabellens underkant är placerad 155cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 8m långt
 • Väderskyddet är 4m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 3m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 7.78% i sidled
 • Gångytan är 270m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 260m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8.75%
 • Lutningens sträckning är 50m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 6.29% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2.05m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.27%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.97% i sidled
 • Handikapparkeringen är 262m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 46mm

Porttelefon

 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0.6%
 • Ytans längd är 2.9m
 • Längden på ytan lutar 0.35%
 • Porttelefonens funktioner är placerade 119cm från marken
 • Porttelefonen är placerad 10cm från närmaste hinder
 • Porttelefonens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.25NCS
 • Kännbart markerade anropsknappar finns inte
 • För anrop krävs 1st knapptryckningar
 • Anropsknapparnas ljushetkontrast mot bakgrund är 0.1NCS
 • akustiskt signal visar att anrop gått fram

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.79% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.61% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 278cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 239cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.44% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 98cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS
 • Markeringen är placerad 157cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 106cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.7NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 112cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.45NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 239cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.35% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.13% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS
 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.44% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.44% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 113cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.7NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 112cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS

Öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 94cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.8NCS

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 227cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 155cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 67cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.8NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.8NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 104cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 15.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 155cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.55NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.55NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 25cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.05NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 212cm
 • Djupet på hisskorgen är 238cm
 • Hisskorgens bredd är 120cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.75NCS
 • Ledstången är 86cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 109cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 23s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 102cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 106cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 76cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 141cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 7mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 179cm
 • Den fria ytans bredd är 184cm
 • Kroken har höjden 117cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 83cm från golvet
 • Spegelns överkant är 188cm från golvet
 • Skyddande gavlar finns inte

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 129cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 43cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 141cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 194cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 8mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.15NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 80cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 64cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 89cm
 • Fri bredd under bordet är 123cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Hållplats (Styrsö Bratten, båthållplats)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Fast föremål

Löst föremål

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Sittplats

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Sittplats

Gångväg (Från båthållplats till entré)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Porttelefon

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Öppnande

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Slagdörr

Slagdörr

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Passageöppning

Skylt vid dörr

Passageöppning

Kapprum

Kapprum

Sittplats

Spegel

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Mötesrum (administratör)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Passage (Från entréutrymme till mötesrum)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Slagdörr

Mötesrum (Trubaduren)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord