Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sveagatan 17 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-08-30 08:51:45
Adress
Sveagatan 17C
413 14
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 220cm
 • Den fria ytans bredd är 260cm
 • Ringklockan är placerad 171cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 15cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 103cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, ojämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 105cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 13cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,10NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 150m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 125cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,10NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 1,5m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 5%
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0%

Beskriv gångvägen

 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 160m lång
 • Rampen är 180cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 76cm
 • Ledstången sträcker sig 180cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,70NCS mot omgivande vägg

Gångmatta utanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning