Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Temperaturgatan 7 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-05-14 07:58:54
Adress
Temperaturgatan 7
418 37
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 37m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 2cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,9%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3,2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 14m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 191cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Skylt på vägg - till ringklocka

 • Underkanten på skylten är placerad 83cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 98cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Ringklockan är placerad 102cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 25cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,44NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,43NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 106cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skylt på vägg - till manöverdon utanför dörr.

 • Underkanten på skylten är placerad 83cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 98cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift, relief
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 84cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 56cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,3NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,3NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Skylt på vägg - till manöverdon innanför dörr.

 • Underkanten på skylten är placerad 79cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 97cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,65NCS
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 106cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 70cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Skylt på vägg - till rektor

 • Underkanten på skylten är placerad 215cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,69NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg - till toaletten

 • Underkanten på skylten är placerad 215cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 147cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,49NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 225cm
 • Längden är 270cm
 • 25cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 63cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,61NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200cm från golvet
 • Kroken har höjden 92cm
 • Kroken är placerad 76cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 108cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 4cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,61NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 88cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg - till ringklocka

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skylt på vägg - till manöverdon utanför dörr.

Skylt på vägg - till manöverdon innanför dörr.

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Skylt på vägg - till rektor

Skylt vid dörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Handikapptoalett

Skylt på vägg - till toaletten

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg