Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tideräkningsgatan 4C förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-04-05 12:54:07
Adress
Tideräkningsgatan 4C
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 16m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 182cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 11%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,25m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 9,7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,3% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 13%
 • Lutningen på rampen är 40m lång
 • Rampen är 98cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,6NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 199cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 275cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Ringklockan är placerad 144cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 110cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 275cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,77NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Markeringen är placerad 151cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 140cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 38cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 40cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm
 • Fri bredd under bordet är 0cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Kroken har höjden 160cm

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,19NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 201cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 216cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift, relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,35NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,58NCS
 • Avlastningshylla finns
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Rampen

Skylt vid dörr

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande - och stående

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Skylt vid dörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Övrig toalett

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalettens utformning