Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vägledningscentrum Skånegatan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-04-20 15:05:53
Adress
Skånegatan 20
41251
Göteborg
Telefon
+46 031-367 30 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 22m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.41m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 4.9% i sidled
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Rampen

 • Rampen lutar 7.3%
 • Lutningen på rampen är 4.1m lång
 • Rampen är 141cm bred
 • Rampen lutar 4.9% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 290cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 14cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 7.3%
 • Lutningen på rampen är 4.1m lång
 • Rampen är 141cm bred
 • Rampen lutar 4.9% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 242cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 106cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 101cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 89cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.4NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 90cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Köautomat

 • Funktionens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är nummerlapp
 • Funktionen är placerad 112cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 190cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Det finns inte kösystem som anger könummer visuellt

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 90cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 91cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 66cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 90cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 91cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 140cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.15NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 228cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 156cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städlista finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 260cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Kroken har höjden 161cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Fast föremål

Rampen

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Samlingsrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Samlingsrum

Köautomat

Sittplats

Bord

Sittplats

Bord

Övrig toalett

Slagdörr

Skylt vid dörr

Pictogram

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Slagdörr

Kapprum

Sittplats