Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Valhallagatan 4 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-09-11 09:55:20
Adress
Valhallagatan 4
412 51
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 8cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 147cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 7%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 2m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0,5% i sidled
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,7%
 • Lutningens sträckning är 3,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,7%
 • Lutningens sträckning är 3,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 145cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 95cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,75NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 95cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,7NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 110cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 105cm
 • Den fria ytans bredd är 145cm
 • Ringklockan är placerad 117cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 45cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,7NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 105cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 8cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är 190cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 190cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr - till rektorhall

 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 101cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr - till rektor

 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 79m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 8cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 147cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 7%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 2m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 100m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 3,4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,7%
 • Lutningens sträckning är 3,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled
 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind - 1

 • Grindens passagemått är 116cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,5NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind - 2

 • Grindens passagemått är 152cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,5NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,7%
 • Lutningens sträckning är 3,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled
 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 116cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,5NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 152cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,5NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 1m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 1%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 94cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 14,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 37cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 65cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 11,7%
 • Lutningen på rampen är 6,5m lång
 • Rampen är 102cm bred
 • Rampen lutar 0,4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 117cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 173cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 235cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 102cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 54cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 56cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 36cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 198cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är 146cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 144cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 97cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 34cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 107cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr - till rektor

 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Av- och påstigning med gångväg (till rektor på framsidan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg (till rektor på framsidan)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Passage (från entréutrymme till Rektorn)

Skriv ut

Slagdörr - till rektorhall

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt vid dörr

Slagdörr - till rektor

Tröskel

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Grind - 1

Grind - 2

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Grind

Grind

Ingång (till lönnen)

Skriv ut

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Passage (från entréutrymme till Rektorn)

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt vid dörr

Slagdörr - till rektor

Tröskel