Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Zenitgatan 24 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Zenitgatan 24
Box 47 107
402 58 Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 14m
 • Av- och påstigningsplatsen är 25m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 7cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 200cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,4NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 3,2%
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 0,4%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 4,1%

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 0,7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 34cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 7m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4,5%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 21cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,67NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 183cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 192cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 155cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 174cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 70cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,8NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,8NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 62cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 174cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 70cm
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 208cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,38NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 62cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren