Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jordbro parklek utomhus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 18:02:30
Adress
Sandstensvägen 110
137 63
Haninge
Telefon
+46 123456
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns inte som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Skydd finns inte finns mot solen

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 179.1m
 • Gångvägens underlag är löst , ojämnt
 • Gångytan lutar 2.6% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 0.6% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Den fria vändytan är 2.45m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 74.1cm
 • Fri bredd under bordet är 130.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring, pulkabacke

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1,0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2.7% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.33NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Pulkabacke

 • Lutningen i längsriktning är 23%
 • Lutningens sträckning är 6,1m

Stege

 • Det är 3st steg till vilplan
 • Steghöjden är 52cm
 • Stegens lutning är är rak
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 2.9% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.7% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.55NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 1.2% i sidled
 • Vändytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är under 50 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 73cm
 • Fri bredd under bordet är 82cm

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 1.2% i sidled
 • Vändytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 165cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0.1% i sidled
 • Gångytan är 3m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns inte som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Skydd finns inte finns mot solen

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1.9m
 • Gångvägens underlag är fast , jämnt
 • Gångytan lutar 0.8% i sidled
 • Belysning finns inte

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Den fria ytans bredd är 1,61m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1.7%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: klättring

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0.11NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Pulkabacke

 • Lutningen i längsriktning är 24,4%
 • Lutningens sträckning är 22,7m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,4% i sidled
 • Gångytan är 3m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Väderskydd

 • Tak finns på väderskyddet
 • Väderskyddet är 3.77m långt
 • Väderskyddet är 2.99m djupt
 • Väderskyddet har 0st väggar

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns inte som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Skydd finns inte finns mot solen

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1,9m
 • Gångvägens underlag är jämnt
 • Gångytan lutar 0,6% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 0,2% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 1,3% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 74,1cm
 • Fri bredd under bordet är 130,5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.8% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.1NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 2.83m i diameter
 • Vändytan lutar 1.1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.15NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.6% i sidled
 • Vändytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 986cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.3NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 11,5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,38NCS mot omgivningen

Lekplatsområdet (stora lekplatsen)

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Pulkabacke

Stege

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlådebord

Sandlådebord

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Gångväg (Till nästa lekplatsområde)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Lekplatsområdet (lilla lekplatsen)

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Gångytan

Sittplats

Lekaktiviteter (Klätterredskapet)

Skriv ut

Lekaktiviteter

Klätterredskap

Klätterredskap

Pulkabacke

Gångväg (Till väderskyddet och nästa lekplatsområde)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Väderskydd

Skriv ut

Väderskydd

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Lekaktiviteter (Gungorna vid väderskyddet)

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Karusellen

Karusellen

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Enskilt steg