Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åre/Östersund Airport

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 19:22:45
Adress
Swedavia AB
83296
Östersund
Telefon
+46 010-109 56 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 50m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 250cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 0%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
 • Lutningen i längsriktning är 0%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,8m
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 30m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
 • Lutningen i längsriktning är 0%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 1m
 • Hållplatsen lutar 0% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns inte
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 150cm från marken

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringens färg är grön
 • Markeringens andra färg är röd

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringens färg är grön
 • Markeringens andra färg är röd
 • Totalt rökförbud inom området finns

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringens färg är grön
 • Markeringens andra färg är röd

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är lös

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringens färg är grön
 • Markeringens andra färg är röd

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Belysningen är bländfri
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är jämn

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 116cm
 • Längden på disken är 210cm
 • Benutrymmets djup är 0cm

Informationsplats

 • Sittplatsen är fast
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 116cm över underlaget
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,20NCS
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 42cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 165cm
 • Längden är 170cm
 • 105cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 86cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 103cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Kroken har höjden 140cm
 • Kroken är placerad 40cm från hörn
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 63cm
 • Skötbordets bredd är 65cm
 • Torkmöjlighet finns 132cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 60cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Nödlarm på vägg är placerat 84cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 17cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 220cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 80cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 225cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 265cm från underlaget
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 160cm över golv
 • Markeringens färg är grön
 • Markeringens andra färg är röd

Gångytan

 • En gångyta är jämn

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,90NCS mot bakgrunden

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,90NCS mot bakgrunden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,90NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,70NCS
 • Passagetiden är 11s

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 220cm
 • 88cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 94cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 130cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 157cm
 • Kroken är placerad 112cm från hörn
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 140cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 39cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 22cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 250cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 75cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,25NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 145cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,25NCS

Gångytan

 • En gångyta är jämn

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 200cm
 • Fri bredd under bordet är 105cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 100cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 35mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,75NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,35NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 200cm
 • Kassans höjd är 84cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 60cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 86cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 84cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 130cm bred

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Bakgrundsmusik finns

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 18cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 164cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 80cm
 • Kassapriset är placerat 120cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 75cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 75cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledsagning

 • Det finns möjlighet att beställa ledsagning
 • Speciell mötesplats för ledsagning finns
 • Anropskommunikation finns vid station för att påkalla ledsagning och bagagehjälp

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Finns på hållplatsen

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skjutdörren utifrån och in

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångmattan innanför dörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Ankomsthall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Informationsdisk

Informationsplats

Fast placerad ringklocka

Toalett inomhus

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Handfat

Nödlarm

Ingång till terminal

Skriv ut

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Fristående skylt

Skylt på vägg

Avgångshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångytan

Skylt från tak

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av skylt från tak

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångytan

Matservering

Matservering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Serveringshöjd

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Butikslokal

Hyllor finns

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Ledsagning

Skriv ut

Ledsagning