Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hotell Funäsdalen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 19:18:40
Adress
Strandvägen 2 À
84095
Funäsdalen
Telefon
+46 0684-15580
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 86cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 118cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Bord

 • Fri höjd under bordet är 112cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 116cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm
 • Underkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 100mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 114cm
 • Längden på disken är 278cm
 • Benutrymmets djup är 5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,3NCS

Receptionen

 • Höjd på barnpall 45cm

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,3NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 115cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0'7NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 130cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 66cm från golvet
 • Spegelns överkant är 202cm från golvet
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 140cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 35cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 180cm
 • Längden är 155cm
 • 45cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 25cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 88cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 63cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 18cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 110cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Kroken har höjden 143cm
 • Kroken är placerad 35cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 110cm
 • Skötbordets längd är 76cm
 • Skötbordets bredd är 73cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 135cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 47cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 134cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 34cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 116cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 117cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 20cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 110cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm
 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 165cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 128cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 11cm

Utformning

 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Extrautrustat rum

 • Strömbrytare är placerad 100cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 10cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Spegelns underkant är 73cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185cm från golvet
 • Bredden är 345cm
 • Längden är 340cm
 • Eluttaget är placerat 10cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 10cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 110cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Bärhjälp finns för bagage

Vanlig säng

 • Sängen är 45cm hög
 • Säng med ribbotten finns inte
 • Tvättbar bäddmadrass finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm eller nödtelefon finns inte som är kopplad till dygnet-runt-bemanning

Krok

 • Kroken har höjden 150cm
 • Kroken är placerad 12cm från hörn

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 200cm
 • Längden är 180cm
 • 36cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 23cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,7NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 90cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 65cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 18cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 112cm från golvet
 • Spegelns överkant är 172cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 10cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa tyghanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Avståndet mellan armstöden är 55cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 90cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 44cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,7NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Dusch

 • Den fria ytans längd är 80cm
 • Den fria ytans bredd är 85cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 110cm från golv
 • Blandaren är placerad 20cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 52cm
 • Det finns inte ryggstöd på duschstolen
 • Tvålen är parfymerad

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 100cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 165cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 128cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 11cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Skylt med information om verksamheterna finns
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 100cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 105cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 115cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 105cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 74cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 77cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 79cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 100cm bred
 • Matsedelns textstorlek är 4mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska, engelska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Maträtter som visas på bild finns inte
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns inte
 • Personlig service finns vid beställning
 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 125cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,7NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 114cm från underlaget
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 116cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,6NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning
 • Buffébordet är 91cm högt
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 165cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 128cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 11cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Skylt med information om verksamheterna finns
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 186cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 170cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 300cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrmatta innanför dörr

Entré

Lobby

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Bord

Disk med fast höjd

Receptionen

Flyttbar ringklocka

Kapprum

Spegel

Bildsymbol (ej pictogram)

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Handfat

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Handfat

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Passage från lobby till boenderum

Skriv ut

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Boenderum, standard/svit

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Vanlig säng

Krok

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Dusch

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Passage från lobby till restaurang

Skriv ut

Hiss

Restaurang

Skriv ut

Övrig toalett

Dörrkontrast

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Toalettens utformning

Matservering

Passage från lobby till konferensrum

Skriv ut

Hiss

Konferensrum

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Bord