Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jamtli

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 19:42:37
Adress
Museiplan 1
83131
Östersund
Telefon
+46 063-15 01 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 10cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringen är 20-40m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2-3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8-10%
 • Lutningens sträckning är 6-7m

Entrédörren

 • Dörr intill vändkors öppnas med dörröppnare

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77-150cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 150cm

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 100cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns

Informationsplats

 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 250cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Kroken har höjden 122-162cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 38cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 205cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86-87cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 86cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 188cm
 • Längden är 205cm
 • 127cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 45cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Kroken har höjden 103-170cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 93cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 65cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 125cm från golvet
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 52cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 77cm från golvet
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 135cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm

Toalettens utformning

 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringens färg är frostat
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Trappa

 • Trappan är svängd
 • Trappan är 185cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,75NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,75NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 115cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 20cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 270cm
 • Djupet på hisskorgen är 198cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstången är 94cm ovanför golvet.

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 110cm

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 124cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 105cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är ojämn
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns

Utställning

 • 50% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 50% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används på begäran
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Syntolkning finns att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Det finns teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Trappa

 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Enskilt steg

 • Stegets ljushetskontrast är 0,75NCS mot omgivningen

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år, 11-15 år, 16-20 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 250cm

Vindfångets slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 100cm

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110cm över underlaget

Inomhusmiljö

 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 185cm
 • Kassans höjd är 92cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns glutenfri, laktosfri, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 200-300cm bred

Matsedel

 • Texten har ljushetskontrast 0,75NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska

Bemannad kassa

 • Kassans höjd är 97cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 83cm högt

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret utanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Alternativa lutningen

Entrédörren

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Utformning av väggskylt

Informationsdisk

Informationsplats

Höj- och sänkbar kortläsare

Kapprum

Spegel

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Slagdörr

Toalettens utformning

Passage till utställningsrum

Skriv ut

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Utställningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Trappa

Enskilt steg

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av väggskylt

Lek

Skriv ut

Lek

Butikslokal

Skriv ut

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Passageöppning

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Butikslokal

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Serveringshöjd