Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Messmörtjärn, fiskeplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 19:39:39
Adress
X
84097
Bruksvallarna
Telefon
+46 0684-15580
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 10% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 10m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 20%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 10% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 10% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 35%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 100m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Spång

 • Avåkningsskyddet är placerat på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 0,4cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2,7m

Fiskeplatsen

 • Uppställningsplatsens bredd för fiske för person med rullstol är 270m

Rastplats

 • Bredden lutar 15%
 • Längden på ytan lutar 15%
 • Underlaget är hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 5m
 • Ytans längd är 5m

Grillplats

 • Grillbädden är 70cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 50m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 80cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 6mm