Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Myskoxcentrum Tännäs

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 19:39:31
Adress
Högvålsvägen 22
84094
Tännäs
Telefon
+46 0684-15580
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 10%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 5m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Rampen

 • Rampen lutar 34%
 • Lutningen på rampen är 3m lång
 • Rampen är 120cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,3NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrmatta

 • Dörrmattan är tunn, lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Personlig service

 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 200cm
 • Kassapriset är placerat 110cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,7NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 80cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 80cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,7NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 160cm
 • Längden är 190cm
 • 120cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 50cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,5NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 125cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Kroken har höjden 125cm
 • Kroken är placerad 40cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 95cm
 • Skötbordets längd är 76cm
 • Skötbordets bredd är 70cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 140cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 20cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,5NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 12cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Fribärande trappa

 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 185cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 133cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 140cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 200cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 150cm
 • Djupet på hisskorgen är 135cm
 • Hisskorgens bredd är 90cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 20mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 30cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 100cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns inte

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 15%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 8m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Spång

 • Avåkningsskyddet är placerat på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 1,5cm

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 17cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Entré utomhus

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Dörrmatta

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Personlig service

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Enskilt steg

Evenemangsplats

Skriv ut

Fribärande trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Spång

Brädor på spång

Toalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalett