Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Asarumsgårdens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-10-02 07:54:48
Adress
Lärkvägen
374 50
Asarum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket, häck
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns inte
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är löst , ojämnt
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 47cm
 • Fri bredd under bordet är 130cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 3.7%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2.85m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 3%
 • Den fria ytans underlag är lös, ojämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring, karusell

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 4.2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 4.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.33NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2.8% i längsriktning
 • Vändytan lutar 3.9% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.02NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.9% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 63cm bred
 • Trappans steg är 16.5cm djupa
 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 16.5cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 64cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.06NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 71cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.06NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.7% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.51NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 0.05% i sidled
 • Vändytan lutar 1.6% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.03NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Karusellen

Karusellen

Klätterredskap

Klätterredskap

Trappa

Höger ledstång

Vänster ledstång

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå