Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badhusparken

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-18 09:43:03
Adress
Trädgårdsvägen
374 52
Asarum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 4m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 6cm
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2,3% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 174cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 314cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 3,1% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 1,9% i sidled
 • Passageöppningens fria bredd är 300cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 194cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 233cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 1,7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 3,6% i längsriktning

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Belysning finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 169,5cm

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 178cm bred
 • Trappans steg är 17,5cm höga
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 11,5cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 42cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,1NCS mot bakgrund

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 11,5cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 42cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 213cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 236cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Entré

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Passageöppningen

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Fristående skylt