Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Biblioteksparken

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-18 09:41:19
Adress
Biblioteksgatan
374 81
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 0m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,45m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig

 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,15NCS mot underlag

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,65m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Belysning finns

Löst föremål på stig

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats utomhus

 • Sittplatsens sitthöjd är 36 - 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 16m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 1,95m