Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Björklidens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:14:03
Adress
Björkliden
375 31
Mörrum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: annat
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.13NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1.1m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 1.7% i sidled
 • Belysning finns inte

Backe

 • Gångvägens bredd är 12m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 3.2% i sidled
 • Gångytan är 5.5m
 • Gångytan längslutning är 9.8%
 • Belysning finns inte
 • Ytan efter lutningens slut är 2.63m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.2% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 1.1% i längsled

Lägre picknickbord

 • Vändytan lutar 1% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är ojämnt, fast
 • Vändytan lutar 0.6% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 57cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 18cm
 • Fri bredd under bordet är 75.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, balansgång, klättring, karusell

Balansredskap

 • Den fria vändytan är 1.2m i diameter
 • Vändytan lutar 4.6% i längsriktning
 • Vändytan lutar 5.9% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Sittplats finns inte intill aktivitet
 • Ljushetskontrasten är 0.19NCS mot omgivande ytor
 • Balansredskap finns inte i marknivå

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Ljushetskontrasten är 0.28NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.23NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 6.9% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Ljushetskontrasten är 0.17NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 58cm bred
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 67cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.29NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 130cm innan nedersta trappsteget

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 67cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstångens kontrast är 0.29NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 48cm innan nedersta trappsteget

Stege

 • Det är 5st steg till vilplan
 • Steghöjden är 33cm
 • Stegen är rak
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.6% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.47NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är jämnt, ojämnt, fast
 • Vändytan lutar 1.4% i sidled
 • Vändytan lutar 3.2% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.01NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 80cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.11NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte
 • Dörröppningens fria bredd är 59cm
 • Dörröppningens fria höjd är 130cm
 • Diametern på den fria vändytan är 96cm

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Gångytan

Backe

Lägre picknickbord

Lägre picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Balansredskap

Balansredskap

Gungan

Gungan

Karusellen

Karusellen

Klätterredskap

Klätterredskap

Trappa

Höger ledstång

Vänster ledstång

Stege

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga