Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Blekinge Exotiska värld

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 18:08:27
Adress
Strömmavägen 28
374 32
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-201 900
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 14m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.1NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3.14m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4.6%
 • Lutningens sträckning är 10.56m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.51m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.3% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,2m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 70m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4.8% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 39cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 35m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 35m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 35m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4.5%
 • Lutningens sträckning är 15m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.9% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 82cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 222cm från underlaget

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 139cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 231cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 139cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.43NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.43NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 173cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 152cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 110cm över golv
 • Markeringens färg är grön

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Markeringens färg är grön

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 33cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.73NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 155cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 231cm bred

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 8mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 104cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 67cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.67NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 7mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 107cm
 • Längden på disken är 154cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.74NCS

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 108cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 148cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.68NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 146cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.61NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 183.5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.69NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.53NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.53NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 52cm
 • Draghandtaget är placerat 85.5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 177cm
 • Längden är 177.5cm
 • 97cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 45cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.59NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 98cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 123.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 20cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 42cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 23cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 23cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 121cm från golv

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 192cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 165cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 197cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • En gångyta är 207cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 74cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 180cm bred

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 92cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 124cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 3mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 117cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.59NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 107cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • En gångyta är 109cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 109cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 151.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.16NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 143cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 208cm bred

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 131cm
 • En gångyta är 146.5cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 62.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 148cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 163cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 213cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 147cm
 • En gångyta är 165cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 122cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 4mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 160cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,74NCS mot omgivande vägg

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Fristående skylt

Skylt på vägg

Disk med fast höjd

Fast placerad ringklocka

Receptionen

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Utställningsrum (Afrika/Oceanien)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Skylt på vägg

Passage (Till spindelrummet)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Fristående skylt

Utställningsrum (Spindelrum)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Skylt på vägg

Utställningsrum (Sydamerika)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Skylt på vägg

Utställningsrum (Asien/Nordamerika)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

Utställning

Skylt på vägg

Passageöppning