Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Iden

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-09-25 11:41:25
Adress
Kolleviksvägen
374 30
Karlshamn
Telefon
+46 (0)723-899 148
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 20m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.15NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 6.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 14.2%
 • Lutningens sträckning är 40m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.255m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan längslutning är 6.5%
 • Gångytan är 70m lång
 • Belysning finns inte

Löst föremål på stig

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 7.9%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.8% i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Bord

 • Fri höjd under bordet är 76cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 78cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 82cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 98.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 100.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 75cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50.5cm
 • Fri bredd under bordet är 78cm

Rastplats

 • Bredden lutar 0.2%
 • Längden på ytan lutar 0.1%
 • Underlaget är jämn, lös
 • Den fria ytans bredd är 8m
 • Ytans längd är 8m
 • 71cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 15.5cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 14.5cm utanför bordets ben