Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Källvägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-08-24 10:25:00
Adress
Källvägen
37439
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-810 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0.12NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 412cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: stängsel
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 0.96m
 • Gångvägens underlag är löst , jämnt
 • Gångytan lutar 4.6% i sidled
 • Belysning finns inte

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 11.1%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 4%
 • Den fria ytans underlag är lös, ojämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, sandlåda, karusell

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.8% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.9% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.15NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.3% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.15NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är löst , jämnt
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Vändytan lutar 2.3% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.01NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 43.5cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 123m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 3.2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 1m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2.1%
 • Den fria ytans underlag är lös, ojämn

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Karusellen

Karusellen

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Sittplats